Política d’accessibilitat

L’empresa Gestió i Promoció Aeroportuaria SAU (GPA), como gestora de lloc web www.barcelonalinks.org,  s’ha compromès a fer accessible aquesta,  conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web www.barcelonalinks.org excloent els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és Parcialment conforme amb l’RD 1112/2018 a causa de la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels següents motius:

 • Falta de conformitat:
 • Poden existir algunes imatges l’alternativa de les quals no estigui implementada o no sigui correcta – – Requisit 9.1.1.1 Contingut no textual UNE-EN 301549:2022
 • En els formularis, pot haver-hi camps que no s’hagin facilitat el seu emplenat a través de sistemes automàtics – Requisit 9.1.3.5 Identificar el propòsit de l’entrada UNE-EN 301549:2022
 • Pot haver-hi elements el contrast dels quals no sigui el suficient en algunes pàgines – Requisit 9.1.4.3 Contrast UNE-EN 301549:2020
 • Pot haver-hi camps de formulari on la seva etiqueta no sigui correcta o no existeixi – Requisit número 9.3.3.2 Etiquetes o instruccions d’UNE-EN 301549:2022
 • Poden existir alguns errors d’analitzo en el codi – Requisit número 9.4.1.1 Processament d’UNE-EN 301549:2022
 • Podrien existir fallades puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No resulta aplicable.
 • El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable.

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del 20 de setembre de 2018 que no compleixin íntegrament tots els requisits d’accessibilitat.

Pot haver-hi continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el seu control, com a arxius ofimàtics de diferents organismes que hagin de publicar-se en aquest lloc.

Observacions i dades de contacte

 • Pot realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat [article 10.2.a) del RD 1112/2018] com, per exemple:
 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web a través del següent info@barcelonalinks.org o trucant al telèfon +34 93 4169590 de 9 a 14 hores de dilluns a divendres (Excepte: festius nacionals i regionals/municipals de Catalunya/Espanya).

Pot presentar:

 • Una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018
 • Una sol·licitud d’informació accessible relativa a:
 • Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons el que s’estableix per l’article 3, apartat 4.
 • Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la sol·licitud d’informació accessible, s’ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Avís Legal
Segons següents Institucions