Suport amb
Aviació civil

Necessiteu saber
si necessiteu permisos
per operar o on
sol·licitar-los
Nosaltres podem ajudar-lo!!

The information contained in this message and/or attachment(s), sent from GESTIO I PROMOCIO AEROPORTUARIA (GPA), is confidential/privileged and is intended to be read only by the person(s) to whom it is addressed. We remind you that your data have been incorporated into the processing system of GPA and that as long as the regulatory requirements are met, you may exercise your rights of access, rectification, limitation of processing, suppression (“right to be forgotten”), portability, opposition, and revocation, under the terms established by the current and applicable regulations on data protection, by sending your request to the postal address DIAGONAL AV,452, 08006, BARCELONA (SPAIN)or by e-mail to Rgpd@gpa.aero .If you read this message and are not the intended recipient, or have received this communication in error, please be advised that any disclosure, distribution, or reproduction of this communication is strictly prohibited and may be unlawful, and we request that you notify us immediately and return the original message to us at the above address. Thank you.

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de GESTIO I PROMOCIO AEROPORTUÀRIA (GPA), és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de GPA i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal AVDA DIAGONAL,452, 08006, BARCELONA o bé a través de correu electrònic Rgpd@gpa.aero . Si vostè no és el destinatari assenyalat o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.

Avís Legal
Segons següents Institucions
THANKS !
img_avio

Thank you for contacting Barcelona Links. We confirm that we have received your request correctly. We will answer you as soon as possible.