COMUNITAT
DE CARGO

El Comitè de Rutes Aèries de Barcelona treballa juntament amb la Comunitat de Càrrega aèria del Barcelona-Catalunya Centre Logistic (BCL). L’associació BCL té al voltant de 100 empreses de l’àmbit públic i privat, incloent-hi la mateixa AENA (Aeroport). En aquesta web trobareu informació de les empreses més actives en càrrega aèria (expedidors, transitaris, agents de bressol, terminals de càrrega, consultories, etc.).

El principal objectiu daquesta comunitat és la promoció del negoci de càrrega aèria, així com el desenvolupament de noves iniciatives per millorar els processos operatius. Qualsevol aerolínia o agent logístic pot contactar amb nosaltres per esbrinar qui és qui, en aquesta comunitat, dades estadístiques, característiques del centre de càrrega; i/o suport en general per desenvolupar càrrega a Barcelona.

SEGUEIX-NOS

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de GESTIO I PROMOCIO AEROPORTUÀRIA (GPA), és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de GPA i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal AVDA DIAGONAL,452, 08006, BARCELONA o bé a través de correu electrònic Rgpd@gpa.aero . Si vostè no és el destinatari assenyalat o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.

Avís Legal
Segons següents Institucions
THANKS !
img_avio

Thank you for contacting Barcelona Links. We confirm that we have received your request correctly. We will answer you as soon as possible.