QUI SOM

CDRA_logo_ca

El Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de Barcelona (CDRA) es va constituir el 2005 amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de noves rutes intercontinentals des de l’aeroport de Barcelona.

Els seus membres són Generalitat de Catalunya – Departament de Territori i Sostenibilitat, Ajuntament de Barcelona – Promoció Econòmica, Cambra de Comerç de Barcelona i Aena, SME S.A.

Objectius

L‘objectiu principal del CDRA és treballar per captar nous enllaços aeris intercontinentals des de l‘aeroport de Barcelona, així com mantenir els que ja existeixen.

En aquest sentit, i mitjançant la seva tasca, el CDRA pretén:

1. Afavorir la mobilitat de les persones que viuen i treballen a Catalunya, en una societat cada cop més globalitzada.

2. Facilitar que les empreses catalanes tinguin més oportunitats per obrir-se a nous mercats, i evitin les escales en altres aeroports i la pèrdua de temps en les connexions.

3. Oferir a les empreses estrangeres interessades a fer negocis o a establir-se a Catalunya un ampli ventall d’enllaços aeris nacionals, europeus i intercontinentals.

4. Fer de Barcelona i Catalunya unes destinacions més atractives per al turisme de qualitat i facilitar l’accés a mercats turístics emissors més llunyans.

5. Aconseguir atraure l’organització de grans esdeveniments internacionals: fires, congressos i trobades més generals.

6. Facilitar el transport de mercaderies per via aèria i permetre a les empreses accedir a mercats més llunyans en menys temps.

Si vol més informació pot sol·licitar-la aquí.

La informació continguda en aquest missatge i/o arxiu(s) adjunt(s), enviada des de GESTIO I PROMOCIO AEROPORTUÀRIA (GPA), és confidencial/privilegiada i està destinada a ser llegida només per la(s) persona(s) a la(s) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporats en el sistema de tractament de GPA i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió (“dret a l’oblit”), portabilitat, oposició i revocació, en els termes que estableix la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l’adreça postal AVDA DIAGONAL,452, 08006, BARCELONA o bé a través de correu electrònic Rgpd@gpa.aero . Si vostè no és el destinatari assenyalat o ha rebut aquesta comunicació per error, l’informem que està totalment prohibida, i pot ser il·legal, qualsevol divulgació, distribució o reproducció d’aquesta comunicació, i li preguem que ens ho notifiqui immediatament i ens retorni el missatge original a l’adreça a dalt esmentada. Gràcies.

Avís Legal
Segons següents Institucions
THANKS !
img_avio

Thank you for contacting Barcelona Links. We confirm that we have received your request correctly. We will answer you as soon as possible.